Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Kontakt

Adresat

Sekretariat

Schronisko

Imię i nazwisko / Nazwa firmy
Twój e-mail
Telefon
Temat
Wiadomość
CAPTCHA Image
Wyślij
Dziękujemy za wysłanie wiadomości, skontaktujemy się w najkrótszym możliwym terminie.

PGK Komunalnik Sp. z o.o.

Pełna nazwa Spółki:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.

Nazwa skrócona:
PGK Komunalnik Sp. z o.o.

Siedziba i adres:
11-400 Kętrzyn, ul. Budowlana 1

Adres e-mail:
komunalnik@e-ketrzyn.pl

Wpisy do rejestrów:
KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000067241
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 511008463   NIP 742-00-00-855

Nr konta bankowego:
15 1240 5598 1111 0000 5031 3219

Kapitał zakładowy: 3 968 500 zł

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami