Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Obowiązki informacyjne

KLIENCI
KONTRAHENCI
KOMUNIKACJA MIEJSKA
PRACOWNIK
PSZOK - KLAUZULA INFORMACYJNA
RADA NADZORCZA
PPK
OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
MONITORING WIZYJNY
GPS
EWIDENCJA KSIĄG CMENTARNYCH
DARCZYŃCY
ZFŚS
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE powyzej progów
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ponizej progów
UMOWY
STAŻYSTA I PRAKTYKANT
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
REPREZENTACJA
REKRUTACJA
Klauzula informacyjna RODO dla sygnalisty

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami