Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Odbiór i przyjęcie odpadów

Informacja jak zawrzeć umowę na wywóz nieczystości z państwa posesji

  • Aby zawrzeć umowę o wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych lub całorocznego oczyszczania chodnika przyległego do Państwa posesji należy:
    • Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 89 752 56 78, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe informacje
    • Udać się osobiście do Biura Obsługi Klienta w Kętrzynie, ul. Budowlana 1, gdzie umowa zostanie podpisana na miejscu
  • Jeżeli umowa ma być podpisana z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, należy pamiętać o zabraniu ze sobą odpisu z rejestru handlowego lub wpisu do ewidencji oraz zaświadczenie o NIP
  • Jeżeli zachodzi potrzeba wymiany pojemnika na odpady - wystarczy telefoniczny kontakt pod numerem telefonu: 89 752 56 66
  • Wpłaty za usługi bez opłaty manipulacyjnej można dokonywać w kasie spółki w Kętrzynie przy ul. Budowlana 1
    • Kasa Spółki jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.
Cennik za przyjecie i zagospodarowanie odpadów 2021

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami