Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy mieszkańców miasta Kętrzyn, że posiadają możliwość przekazywania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 • Papier
 • Metale
 • Tworzywa sztuczne
 • Odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • Szkło
 • Bioodpady
 • Odpady niebezpieczne 
 • Przeterminowane leki i chemikalia
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony (tylko z samochodów osobowych)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac budowlanych ok. 0,01 m3)
 • Tekstylia i odzież

 

Gdzie wywieźć?

enviraPAMIĘTAJMY - odpady można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Budowlanej 1 w Kętrzynie.

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami