Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać informacje na temat ochrony Państwa danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie (11-400).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Monikę Zygmunt-Jakuć, z którą może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: iod.komunalnik@e-ketrzyn.pl.
Należy pamiętać, iż powyższy adres e-mail służy wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych uzyskają Państwo pod adresem strony internetowej http://komunalnikketrzyn.pl/dokumenty-do-pobrania/ oraz w siedzibie administratora.

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami