Jak segregować śmieci
 
Komunikacja miejska
 
Ochrona środowiska
 
Efektywność energetyczna
 
Buduj i remontuj z nami
 
Zaadoptuj swojego przyjaciela
 
 

Zapytania ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że postępowania o udzielnie zamówień publicznych prowadzone są za pomocą Platformy przetargowej pod linkiem:

https://pgk-ketrzyn.logintrade.net/rejestracja/?do_not_show_cookie_info=true

Pełna dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowych ; postępowań znajduje się pod linkiem wskazanym powyżej. Dostęp do Platformy dla Wykonawców jest bezpłatny. Zamawiający przypomina, że postępowania są prowadzone w formie elektronicznej i komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie ofert i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie do skutecznego złożenia oferty w postępowaniach jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
tel. 71 787 35 34 , e-mailhelpdesk@logintrade.net

17.03.2023

Termin składania ofert 24.03.2023r.

24.02.2023

Termin składania ofert 03.03.2023r.

Archiwum

2023
2022
2021
2020
2019

Zobacz także

Telefony

89 752 56 60
Sekretariat
601 677 115
Schronisko dla Zwierząt
89 752 56 66
Zakład Gospodarki Odpadami